W jakich sytuacjach będzie niezbędna pomoc przysięgłego tłumacza, czym się cechuje ten zawód.

Dobrze wykonane tłumaczenia potrzebne mogą być w wielu przypadkach. Niekiedy będą to jakieś handlowe umowy czy jakieś inne dokumenty niezbędne przy współpracy z klientami, czasem specyfikacje czy instrukcje obsługi, a niekiedy będzie trzeba coś przetłumaczyć na potrzeby jakiejś instytucji.

Czytaj dalej →

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego umożliwia obowiązkowe wykładnia wszystkich poświadczeń

Tłumacz przysięgły powinien być jednostką zaufania społecznego, którego obowiązkiem jest przekładanie na język polski i obcy między innymi dokumentów procesowych, państwowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych kopii takich poświadczeń. Tłumacz zaprzysiężony może także poświadczać tłumaczenia i kopie zrobione przez różne osoby zajmujące się wykładniami.

Czytaj dalej →