Co oferują badania magnetyczne oraz w jakim miejscu można ich używać? Jakie mamy rodzaje tego typu badań?

Niektóre badania inżynieryjne, jak choćby pomiary grubości są przydatne w wielu dziedzinach, ciężko coś bez nich wykonać. Przykłady tego typu zastosowań można mnożyć, na pewno natomiast badania magnetyczne dają wiele możliwości.

Jedna z metod to radiograficzne użycie aparatów rentgenowskich oraz źródeł promieniotwórczych. Metoda ta daje wykrywanie wewnętrznych jak i powierzchniowych nieciągłości różnych przedmiotów. To polega na naświetlaniu rzeczy promieniowaniem jonizującym. Jest to promieniowanie Rentgena albo promieniowanie, które można otrzymać ze sztucznych źródeł izotopowych. Są to badania magnetyczne mt. Metodę tą używa się w sprawdzaniu złączy spawanych oraz zgrzewanych. Radiografia ma zastosowanie w badaniach wszelkich metali oraz ich stopów. Następnym sposobem jest metoda wykorzystująca ultradźwięki. Polega ona na dodaniu fal ultradźwiękowych do obiektu. Są one odbijane przez nieciągłości.

Umożliwia to wykrywać pęknięcie, niespawy albo inne niedoskonałości. Możemy je także używać, aby oszacować zmiany w obrębie materiału, które powstają w czasie długiej eksploatacji, jak i do pomiaru grubości obiektów. Znajduje zastosowanie w niektórych badaniach mających miejsce podczas odbioru, produkcji i końcowej kontroli. Ułatwia wykrywanie wadliwych miejsc w surowcach nieporowatych. Badania magnetyczne mt pozwalają na znajdowanie w obiektach wykonanych z materiałów ferromagnetycznych nieciągłości powierzchniowych.

wykres pomiarowy

Autor: silentworks.pl
Źródło: silentworks.pl

Polega to na magnesowaniu przedmiotów, oraz znajdowaniu za pomocą proszku magnetycznego pola magnetycznego rozproszenia. Znajduje się one w miejscach występowania powierzchniowych nieciągłości surowcowych. Kolejna z metod – penetracyjna, polega na wykrywaniu nieciągłości przenikania cieczy, na przykład penetrantów barwnych albo fluorescencyjnych. Wykrywanie takich nieciągłości zachodzi przez użycie wywoływaczy. Używana jest do kontroli elementów o różnych kształtach i gabarytach, wykonanych z materiałów ferromagnetycznych, które nie mogą być przebadane metodą magnetyczną ( oferująca pomiary grubości). Kolejne badanie to sposób wizualny.

Najbardziej istotnym celem tego badania jest ocenienie stanu nawierzchni, jak zmiany korozyjne albo erozyjne.

Zajmują Cię opisane tu tematy? Jeżeli tak, to super – udostępniamy specjalnie dla Ciebie dostęp ekstra (http://www.wroclaw.optitaxi.pl/taxi-bagazowe) do nowej strony.

Zleca się również kontrolę obiektu po jego naprawie. Prócz badania bezpośredniego mamy też badania pośrednie. Są to badania optyczne pozwalające badać nawierzchnię przy pomocy endoskopów czy peryskopów. Metodą prądów wirowych prawdopodobne jest wykrywanie nieciągłości „zaciągniętych”, nieciągłości znajdujących się pod warstwą pokrycia malarskiego albo galwanicznego jak i nieciągłości znajdujących się w konkretnych warstwach obiektów wielowarstwowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*