Rządzenie budynkami we Wrocławiu

Rządzenie nieruchomością to obszerniejszy zasięg czynności aniżeli administrowanie. Rolą zarządcy jest czynne zarządzanie majątkiem właściciela umieszczonym w posiadłości. Zarządzanie nieruchomościami Wrocław jest działalnością zawodową wykonywaną przez licencjonowanych zarządców nieruchomości. Zarządca działa na bazie umowy o rządzenie, zawartej ze wspólnotą mieszkaniową, w imieniu której działa Zarząd Wspólnoty.

Czytaj dalej →